tel.: 00421 908 45 45 72

  • prenajom1

Prenájom vozidiel - Rent Car

Chcete si požičať alebo prenajať auto?
Potrebujete si požičať, či prenajať osobné auto, zvažujete požičanie auta na dovolenku?

VW Golf 1.4 tsi Highline

1. VW Golf 1.4 tsi Highline

Výborná výbava

1-3 dni - 39.00€ s DPH
4-11 dní - 35.00€ s DPH
12-21 dní - 30.00€ s DPH
22-29 dní - 25.00€ s DPH

Mesačne - 600.00 € s DPH
Víkend - 100.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou

Prenájom golf
Prenájom golf
Prenájom golf

Škoda Fabia combi Joy

2. Škoda Fabia combi Joy

Automatická prevodovka Dsg
1.2 tsi 81 kw
Navigacia
Tempomat

Cena od 19,99 euro !!!

1-3 dni - 35.00€ s DPH
4-11 dní - 29.00€ s DPH
12-21 dní - 25.00€ s DPH
22-29 dní - 22.00€ s DPH

Mesačne - 550.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 80.00 € s DPH

Prenájom fabia
Prenájom fabia
Prenájom fabia

Škoda Fabia combi MONTE CARLO - novinka

3. Škoda Fabia combi MONTE CARLO - novinka

Veľmi atraktívne autíčko
Výborna výbava
1.2 tsi 81 kw
Tempomat
Panoramatická strecha

Cena od 19,99 euro

1-3 dni - 35.00€ s DPH
4-11 dní - 30.00€ s DPH
12-21 dní - 27.00€ s DPH
22-29 dní - 25.00€ s DPH

Mesačne - 600.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 99.00 € s DPH

Prenájom fabia
Prenájom fabia
Prenájom fabia

Škoda Octavia combi RS 2.0 Tdi Chalenge packet

4. Škoda Octavia combi RS 2.0 Tdi Chalenge packet

FACELIFT - Novinka Veľmi pekná RS
DSG
135 KW
Max výbava

1-3 dni - 60.00€ s DPH
4-11 dní - 55.00€ s DPH
12-21 dní - 50.00€ s DPH
22-29 dní - 45.00€ s DPH

Mesačne - 1000.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 180.00 € s DPH

Prenájom octavia
Prenájom octavia
Prenájom octavia

Škoda superb 2.0 Tdi SPORT LINE 4x4

5. Škoda superb 2.0 Tdi SPORT LINE 4x4

Automat
140 KW 4X4
Max výbava

1-3 dni - 60.00€ s DPH
4-11 dní - 50.00€ s DPH
12-21 dní - 45.00€ s DPH
22-29 dní - 40.00€ s DPH

Mesačne - 1000.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 200.00 € s DPH

Prenájom superb
Prenájom superb
Prenájom superb

Dodávka Peugeot Boxer L4H2

6. Dodávka Peugeot Boxer L4H2

Nové vozidlo

Cena prenájmu na deň 60 euro s DPH

Dlhodobejši prenájom dohodou

Prenájom boxer
Prenájom boxer

Škoda Fabia combi

7. Škoda Fabia combi

1.2 tsi 81 KW
Výborná výbava

1-3 dni - 35.00€ s DPH
4-11 dní - 29.00€ s DPH
12-21 dní - 25.00€ s DPH
22-29 dní - 22.00€ s DPH

Mesačne - 550.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 80.00 € s DPH

Prenájom fabia
Prenájom fabia
Prenájom fabia

Fiat Scudo 2.0 MJT diesel

8. Fiat Scudo 2.0 MJT diesel

diesel
8 miest
K autu zapožičiavame strešný box

Denne - 45.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou

Prenájom scudo
Prenájom scudo
Prenájom scudo
Prenájom scudo
Prenájom scudo

NOVINKA - Škoda Scala 1.0 Tsi 85 kw

9. Škoda Scala 1.0 Tsi 85 kw

Výborná výbava

Cena od 19,99 euro

1-3 dni - 35.00€ s DPH
4-11 dní - 30.00€ s DPH
12-21 dní - 27.00€ s DPH
22-29 dní - 25.00€ s DPH

Mesačne - 600.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 99.00 € s DPH

Prenájom scala
Prenájom scala
Prenájom scala
Prenájom scala

Škoda Fabia combi

10. Škoda Fabia combi

1.2 tsi 81 kw
Výborná výbava
Navigácia, tempomat, cúvacia kamera, front asistent

1-3 dni - 35.00€ s DPH
4-11 dní - 29.00€ s DPH
12-21 dní - 25.00€ s DPH
22-29 dní - 22.00€ s DPH

Mesačne - 550.00 € s DPH
Dlhodobý prenájom - dohodou
Víkend - 80.00 € s DPH

Prenájom fabia
Prenájom fabia
Prenájom fabia
K zapožičaniu resp. prenájmu auta z našej požičovne áut v Trnave sú potrebné tieto doklady:
Fyzické osoby

platný občiansky preukaz / cestovný pas
platný občiansky preukaz / cestovný pas
platný vodičský preukaz / držiteľom vodičského preukazu min. 12 mes./
prenajímateľom nemôže byť osoba mladšia ako 20 rokov a staršia ako 70 rokov

Právnické osoby

živnostenský list / výpis z OR nie starší ako 3mes.
občiansky preukaz konateľa spoločnosti
občiansky a vodičský preukaz osôb, ktoré budú vozidlo užívať overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste

Platba sa uskutočňuje v hotovosti alebo platobnou kartou VOPRED pri preberaní vozidla (akceptujeme všetky domáce platobné karty s logom ZBK a medzinárodné karty MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express, Diners Club a JCB). Navyše je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude vrátená po odovzdaní vozidla v nepoškodenom stave. Výška zálohy závisí od kategórie požičaného vozidla, štandartne sa pohybuje vo výške 350eur.

Dĺžka prenájmu/požičania auta

Minimálna dĺžka zapožičania / prenájmu auta je 1 deň. V prípade prekročenia 24 hodinovej lehoty o viac ako 60 minút sa účtuje ďalšia denná sadzba podľa platného cenníka.

Cesta do zahraničia

Všetky vozidlá v autopožičovni Topcarslovakia s.r.o. Trnava sú poistené a možno s nimi vycestovať do všetkých členských štátov EÚ, Švajčiarska, Nórska a Chorvátsko. Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa - Autopožičovňa Topcarslovakia s.r.o. Trnava.

Poškodenie vozidiel pri spôsobení škody alebo nehody platí nájomca 10 percentnú spoluúčasť, minimálne však vo výške 200 eur.v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu a iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody spôsobené na prenajatom vozidle v prípade, ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nezavinil nájomník, neúčtujeme žiadne poplatky.

Pri zámere užívania vozidla ďalšou osobou je potrebné nahlásiť túto osobu vopred v požičovni áut Topcarslovakia s.r.o. v Trnave.

Rýchla rezervácia vozidla


Pre viac informácií kontaktujte prosím: +421 908 45 45 72 - Róbert Osvald

alebo email: robert.osvald@topcarslovakia.sk

Prenájom vozidiel - podmienky

Zmluvné podmienky prenájmu motorových vozidiel od firmy Topcarslovakia s.r.o.

Právne vzťahy medzi firmou Topcarslovakia s.r.o. , na jednej strane a nájomcom na druhej strane, vychádzajú z ustanovení Občianskeho zákonníka č. 47/92 Zb. a Obchodného zákonníka č, 513/91 Zb. a sú upravené v podmienkach firmy Topcarslovakia s.r.o. pre požičiavanie motorových vozidiel. Tieto ustanovenia sú záväzné pre obidve strany.

Nájomca obdrží vozidlo v riadnom technickom stave vrátane povinnej výbavy, technického preukazu, potvrdení o zaplatení zákonného poistenia, návodu na obsluhu vozidla a príslušenstva. Pri preberaní vozidla je nájomca povinný preskúšať, či vozidlo nemá technické vady a vozidlo prehliadnuť či nie je poškodené. Nájomca preberá vozidlo čisté a je povinný ho vrátiť vyčistené, v opačnom prípade mu bude vyúčtované čistenie vozidla vo výške od 50,- € až 100,- €v závislosti od znečistenia vozidla.

Zmluva o požičaní motorového vozidla sa s nájomcom uzatvára na základe predloženia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a vodičského preukazu v sporných prípadoch rodného listu. Požičané vozidlo môže byť riadené len nájomcom, prípadne inou vopred nahlásenou osobou, ktorá je ako ďalší vodič nájomcu uvedená v zmluve.

Nájomca preberá a odovzdáva vozidlo v sídle spoločnosti firmy Topcarslovakia s.r.o. , v prípade dohody je možné odovzdať vozidlo aj na inom vopred dohodnutom mieste za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

Pri prevzatí a vrátení vozidla musí byť prítomný pracovník prenajímateľa, resp. ním poverená osoba a nájomca. Zistené nedostatky na motorovom vozidle pri prevzatí resp. odovzdaní vozidla sa uvedú v zmluve o zapožičaní vozidla (alebo v preberacom protokole), ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

Motorové vozidlo sa prenajíma na dobu uvedenú v zmluve. Ak nájomca vráti motorové vozidlo pred dohodnutým termínom, preplatok nájomného sa nájomcovi nevracia. Ak nájomca vráti vozidlo po uplynutí termínu, ktorý je dohodnutý v zmluve, je povinný zaplatiť za nájom vozidla až do dňa vrátenia vozidla spolu so zmluvnou pokutou vo výške 50% dennej sadzby, za nájom vozidla za každý začatý deň po uplynutí dohodnutého termínu (podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa).

Nevrátenie vozidla najneskôr v lehote 24 hod. po uplynutí doby prenájmu, bez predĺženia nájomnej zmluvy, bude považované za neoprávnené užívanie cudzej veci (vozidla) so všetkými dôsledkami, ktoré právne predpisy s takýmto užívaním spájajú, vrátane začatia pátracieho konania políciou.

Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť ku vzniku práv tretích osôb k vozidlu, najmä nesmie vozidlo predať, darovať, prenajať, vymeniť, zriadiť k nemu záložne právo a prenechať do užívania iným osobám s výnimkou prenechania svojim pracovníkom /ktorý boli vopred nahlásený/ za účelom služobných jázd. Ďalej nájomca nesmie vozidlom odťahovať iné vozidlá, vykonávať jazdy pre cudziu potrebu za odmenu, preťažovať vozidlo nad stanovenú mieru.

Spotreba pohonných hmôt, olejov, opravu defektov, bežné umývanie, výmenu žiaroviek – hradí nájomca motorového vozidla. Nájomca je povinný dopĺňať pohonné hmoty a motorový olej uvedený na prednej strane zmluvy.

Nájomca je povinný dbať o to, aby na vozidle nevznikla škoda, najmä musí použiť všetky dostupné prostriedky (elektronické i mechanické) ochrany vozidla pred poškodením, odcudzením, stratou, zničením alebo znehodnotením. Úmyselné poškodenie motorového vozidla alebo nedovolená manipulácia s tachometrom môže mať za následok trestne stíhanie v zmysle právnych predpisov. Je zakázaná demontáž vozidla nájomcom, prípadne opravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované alebo zaistené viditeľnou farbou. Tieto opravy môže vykonávať výhradne opravovňa, ktorá po vykonaní prácu potvrdí. V prípade nutnej opravy je nájomca motorového vozidla povinný túto skutočnosť ohlásiť bezodkladne prenajímateľovi, ak opravu vykonal nájomca je povinný poškodené súčiastky vymenené príslušnou opravovňou, vrátiť prenajímateľovi, v opačnom prípade takáto oprava nebude prenajímateľom uznaná.

Nájomca platí dohodnuté nájomne v peňažnej mene EURO platnej pre územie Slovenskej republiky (Ďalej len „SR“). V prípade, že nájomca bude vozidlo využívať na cesty v zahraničí, nemá nárok na náhradu nákladov vzniknutých v prípade opravy resp. dovozu vozidla do SR. Uvedené náklady v zahraničí znáša výhradne nájomca.

Každá škoda spôsobená nájomcom do sumy (poistnej spoluúčasti) dohodnutej v nájomnej zmluve, bude uplatňovaná voči nájomcovi v zmysle poistnej spoluúčasti. V prípade poškodenia resp. havárie vozidla, zapríčinenej chybou nájomcu, platí dohodnuté nájomné nájomca aj počas opravy vozidla.

Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi vozidla v celom rozsahu škody spôsobené úmyselným poškodením vozidla, neodborným zaobchádzaním s vozidlom a poškodením spôsobeným dopravnou nehodou zavinenou nájomcom, ako aj neúmerným preťažovaním vozidla.

Ak dôjde k strate (poškodeniu) dokladov alebo kľúčov od predmetného vozidla, nájomca je povinný uhradiť plnú výšku škody stratených alebo poškodených dokladov / kľúčov (nie sú predmetom poistenia).

Nájomca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v databáze prenajímateľa a s kopírovaním alebo skenovaním úradných (osobných) dokladov.

Nájomca je povinný starať sa o to, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebovaniu vozidla. Je povinný kontrolovať technický stav vozidla, teplotu vody, stav oleja, stav paliva a nahustenie pneumatík, pri prenájme vozidla na viac ako dva dni musí vykonať predpísanú údržbu vozidla vrátane doplnenia oleja (výlučne značky a kvality uvedenej na prednej strane zmluvy) a opravy pneumatík na vlastne náklady.

Ak dôjde k strate alebo poškodeniu za viac ako 200,- Eur, alebo zničeniu motorového vozidla pri havárii, je nájomca povinný nahlásiť udalosť príslušným orgánom za účelom spísania zápisnice a bez zbytočného odkladu podať správu prenajímateľovi na telefónne. čísla ktoré sú na prednej časti zmluvy.

Vozidlá prenajímateľa sú poistené proti všetkým škodám havarijného charakteru na území EU s výnimkou poistenia batožiny a osôb. Poistenie sa nevzťahuje na prípady keď:
- nájomca odovzdá vozidlo, prípadne riadenie vozidla inej osobe, ktorá nie je uvedená v zmluve o nájme vozidla
- škoda vznikla porušením ustanovenia zákona o cestnej premávke.
- škoda bola spôsobená nedodržaním ustanovení podmienok prenajímateľa v podmienkach prenájmu motorového vozidla firmou Topcarslovakia s.r.o.
v tom prípade platí spôsobenú škodu nájomca v plnom rozsahu.

Prenajímateľ si pri dlhodobom prenájme /za dlhodobý prenájom sa považuje minimálne 1 mesiac/, vyhradzuje právo kontroly za účelom preverenia technického stavu vozidla a preťažovanie vozidla, v prípade zistenia preťažovania vozidla /týka sa úžitkových modelov/ nad povolenú hmotnosť podľa technického preukazu, je nájomca povinný zaplatiť jedno rázový poplatok vo výške 1.000,- Eur + DPH – t.j. Zvýšené nájomné.

Pri zvýšení nákladov si firma Topcarslovakia s.r.o. – prenajímateľ, vyhradzuje právo zmeny cien v priebehu dlhodobého prenájmu vozidla.

V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti (porucha, havária) je možnosť telefonického kontaktu na telefónne čísla ktoré sú uvedené na prednej strane zmluvy.

Pri prenájme pravidelne hradenom mesačnými faktúrami je nájomca povinný uhradiť faktúru v termíne lehoty splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre (spravidla do 7 dní od dodania tovaru a služieb). V prípade nedodržania termínu sa zmluvne strany dohodli na zmluvnej pokute 0,05% z vyfakturovanej čiastky za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry.

Pri nájmoch uzatváraných na dobu 6 mesiacov a viac sa zmluvné strany dohodli na výpovednej lehote v trvaní 1 mesiac pre obe zmluvne strany, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede zmluvnej strane.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo na okamžité vypovedanie zmluvy ak nájomca opakovane a vedome poruší niektoré ustanovenie (alebo bod) tejto zmluvy, ďalej za každú zaslanú upomienku si bude prenajímateľ účtovať jedno rázový poplatok vo výške 15,- Eur + DPH.

Po pracovnej dobe, sobotu, nedeľu a sviatky je poplatok za vyzdvihnutie alebo odovzdanie vozidla 15 eur + DPH.

Ochrana osobných údajov: Nájomca súhlasí, aby prenajímateľ jeho osobné údaje ukladal a používal za účelom uzavretia zmluvy. Osobné údaje nájomcu budú poskytnuté tretím stranám iba v prípade poistenej udalosti, prípadne nedodržania zmluvných podmienok za účelom zabránenia nezákonnej činnosti . Zákony a predpisy: zák.č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Kontaktujte nás!


Topcarslovakia

Prevádzka: Hatalova, Trnava
GoogleMap
Facebook
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 26
91701 Trnava

  • +421 908 45 45 72
  • robert.osvald@topcarslovakia.sk
  • IČO: 46144153
  • IČ DPH: SK 2023247578